Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Форс-мажорні обставини: довести та захиститися

У господарський діяльності виникають ситуації, коли природні стихії, дії державних органів влади впливають на належне виконання договірних зобов’язань.

Це вже стало неписаним правилом та одним з обов’язкових реквізитів будь-якого господарського договору - мати розділ про форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили.

Залишається досить актуальним питання, хто уповноважений згідно з українським законодавством посвідчувати факти настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Згідно з Законом України від 02.12.1997 р. N 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні», ТПП України  засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України, а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, а також засвідчує форс-мажорні обставини відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників) (ст. 14).

Тож ТПП України, засвідчуючи обставини форс-мажору за внутрішньогосподарськими угодами, формально виходить за межі визначених повноважень. Регіональні ТПП, натомість, взагалі згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати України» не мають повноважень засвідчувати будь-які форс-мажорні обставини, що не заважає регіональним ТПП видавати відповідні довідки на практиці. Однак слід зазначити, що з точки зору судової практики, такі довідки не мають доказової сили (Постанова ВСУ від 19.01.2010, справа № 3-6031к09).

А, ось відповідно до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків (Наказ Державної податкової адміністрації України від 14 березня 2001 року № 103, зареєстрований Мінюстом 10 січня 2002 р. за № 16/6304) факт непереборної сили підтверджується:

- Торгово-промисловою палатою України - про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

- уповноваженими органами іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, - у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

- рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха;

- висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

У листі Державної Податкової адміністрації України від 12.06.2003 р. N 9337/7/24-1117 також зазначається, що чинним законодавством України значно обмежено перелік органів, уповноважених засвідчувати обставини непереборної сили.

На практиці суб’єкти господарювання намагаються самотужки в договірних зобов’язаннях врегулювати питання форс-мажорних обставин. Зокрема, якщо сторони не мають сумнівів щодо факту настання певної форс-мажорної обставини, вони можуть засвідчити її шляхом складання двостороннього протоколу. Якщо ж одна зі сторін не визнає наявність форс-мажорної обставини, або з будь-яких причин відмовляється скласти такий протокол, то відповідна обставина може бути підтверджена довідкою, виданою відповідним компетентним органом.

Виходячи з практики, контрагенту, який не може належним чином виконати свої договірні зобов’язання, в силу дії форс-мажорних обставин, необхідно провести попередню роботу зі своїми контрагентами, зокрема, надіслати повідомлення про початок настання сил непереборної сили (поштою цінним листом, з описом, повідомленням про вручення). Паралельно слід подбати про обґрунтування своєї  позиції офіційними документами – довідками метеослужби, ДАІ, МНС.

Полегшує судовий захист і попереднє повідомлення своїх контрагентів про можливі важкі погодні умови,що можуть вплинути на виконання умов договору (Постанова ВГС України від 08 серпня 2012 р. за № 31/17).

Оперативно відстежувати інформацію про погодні умови можна завдяки мережі Інтернет:

http://www.sai.gov.ua - сайт ДАІ України.

http://meteo.gov.ua - метеослужба України, де можна знайти інформацію про штормові попередження, архів погоди.

http://www.mns.gov.ua – сайт МНС України.

Отже, отримавши офіційні відповіді від державних органів та провівши попередню роботу  цілком реально обґрунтувати настання форс-мажорних обставин в суді.
 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua