Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Корпоративний секретар у вітчизняних реаліях

Володимир Ратушняк, адвокат, партнер ЮФ Альянс Ратушняк і партнери

Слід зауважити що інститут корпоративних секретарів є відносно новим, широкого поширення в українській практиці до цього часу не набув. Однак вдалі приклади існують. Така ситуація є віддзеркаленням реального стану справ в секторі корпоративного управління та корпоративного права зокрема. На нашу думку стримує розвиток та поширення інституту незалежних корпоративних секретарів не відсутність законодавчого регулювання, а саме особливості та реалії управління та діяльності акціонерними товариствами. Щоб зрозуміти ситуацію та розібратися в глибинних механізмах, потрібен більш детальний аналіз процесів управління  АТ з урахуванням особливостей власності та впливу на АТ та зворотній зв'язок між самим АТ та його акціонерами.

От десь саме посередині між акціонерами та самим АТ і має бути корпоративний секретар. Його основна роль та функція це бути незалежним та виконувати функції інституту корпоративного секретаря в цілях забезпечення балансу інтересів Акціонерів, самого АТ, та як не дивно менеджменту. Цнотливість цієї ситуації полягає в тому що в Україні така схема є практично неприйнятною, і кожна із сторін (Акціонер, АТ, Менеджмент) оцінюють ситуацію приблизно так: «якщо він не мій, то він в будь-який час може зіграти проти мене». Така позиція та такий підхід фактично є похоронною музикою для інституту незалежних корпоративних секретарів. Фактично «виросло» таке розуміння  та склалася така практика виходячи з неприродного та часто несправедливого розподілу та перерозподілу власності починаючи з часів первинної приватизації.

Зауважимо що практично всі крупні державні активи та підприємства свого часу пройшли етапи корпоратизації та приватизації і на сьогоднішній день є у приватній власності. Ми не будемо аналізувати та навіть не будемо оцінювати ступінь концентрації  колись державної власності  в  руках приватних (недержавних) власників. Ми лише можемо констатувати, що ідея роздержавлення та передачі державної власності широкому колу приватних власників, а в нашому випадку Акціонерам, коли б народ України через механізми масової приватизації залишився власником та був задіяний в управлінні такими активами та через механізми акціонерного контролю, з тріском провалився.  Роздержавлені та створені на їх базі АТ по 15-20 років не проводили збори, не вели облік Акціонерів не виплачували дивіденди,  що фактично стало механізмом усунення широкого кола Акціонерів від управління АТ. В результаті такі АТ не могли довго існувати, в такому стані бо були досить вразливими, що в купі з їх слабкістю і стало реальною економічною причиною дуже відомих та фактично масових недружніх поглинань та навіть силових захоплень, рейдерських атак і т.д.  На сьогоднішній день  за різними даними активними є приблизно 20-30% від всіх зареєстрований АТ, отже  інша частина понині фактично є проблемними.

Фінансовий сектор, до якого в першу чергу потрібно віднести Банківські та страхові установи, є найбільш підготовленими та часто саме в цьому секторі проводиться певна політика корпоративного управління та задіяні корпоративні секретарі. Фінансовий сектор є досить закритим, тому для банків та крупних страхових установ є типовим посада штатного корпоративного секретаря. За нашими спостереженнями корпоративний секретар входить до складу Правління, тобто виконує допоміжну функцію та другорядні завдання в процесі підготовки та проведення Зборів, а також частково задіяний для розробки внутрішніх документів, та інших аспектів діяльності АТ. Тобто фактично не відіграє роль незалежного інституту, дії в структурі виконавчого органу, а мав би бути на рівні Спостережної ради.

Більшість АТ нового зразка, особливо ті що побудовані спеціально під залучення інвестицій, та/або приводять свою діяльність у відповідність до сучасних вимог, часто передбачають елементи корпоративного управління, а при такому підході апріорі має бути місце та відповідне поле діяльності для корпоративного секретаря, що в цілому є позитивом.

ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери» надає, в основному для своїх клієнтів, послуги корпоративного секретаря на умовах аутсорсингу, ми маємо відповідне програмне забезпечення, кваліфікованих фахівців, налагоджені та відпрацьовані алгоритми роботи. Тільки корпоративним клієнтам яких ми знаємо ми можемо рекомендувати та реально впроваджувати спеціально для них функції корпоративного секретаря в межах політики корпоративного управління. Однозначно можна стверджувати що лише клієнти які довіряють своїм адвокатам та юридичним радникам, можуть погодитися на делегування таких важливих функцій. На нашу думку саме адвокати та юридичні компанії можуть достойно виконувати функцію корпоративних секретарів виходячи з таких аспектів: належна юридична підготовка, знання практики та стандартів корпоративного управління, розуміння глибинних процесів та принципів в т.ч. щодо захисту права власності, особливий статус та незалежність адвоката передбачений окремим законом, гарантії діяльності адвоката та можливості захисту інтересів клієнта.

Як показує наша практика, оутсорс юридичних послуг в форматі корпоративний секретар, як окрема разова послуга, фактично не є широко затребуваним, крім аспектів пов’язаних з організацією та проведенням Зборів, публікаціями, звітністю і т.д.

Нажаль ситуація в цілому є критичною. Досить значна кількість АТ не виконують обов’язкові приписи законодавства, в т.ч. навіть не привели свої статутні документи у відповідність до вимог закону, не впроваджують сучасні механізми та політики корпоративного управління, не проводять Збори, не виплачують дивіденди, роками не вирішуються питання системного характеру, в  т ч. щодо «мертвих душ». Більшість АТ своїми непродуманим діями загнали себе в глухий кут, виходу з якого вони самотужки знайти не можуть.

На сучасному етапі законодавство є досить толерантним, дозволяє професіоналам використовувати цілий арсенал юридичних механізмів та інструментів в т.ч. в площині корпоративного управління. На нашу думку зміни до законодавства не відіграють критичну роль та не змінять ситуацію в цілому, цього просто недостатньо. Потрібні економічні механізми, а також, як не дивно, потрібна досить активна позиція Акціонерів, в першу чергу громадян, направлена на захист своїх прав, а також розуміння мажоритарними акціонерами необхідності впровадження прозорих механізмів управління, і відчуття менеджменту що вони працюють на благо та в інтересах Акціонерів, а не навпаки.

(коментар опубліковано в журналі "Український юрист", № 1-2, січень-лютий 2013 р.)

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua