Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Клопоти та ризики депозитарної реформи

Головним результатом депозитарної реформи в Україні стало надання Національному депозитарію України (НДУ) статусу Центрального депозитарію, а разом з ним - монополії на надання депозитарних послуг емітентам цінних паперів (ц/п). Всеукраїнський депозитарій цінних паперів (ВДЦП), який обслуговував більше 80% емітентів, втрачає статус депозитарію, йменуватиметься надалі ПАТ «Розрахунковий центр», і не здійснюватиме обслуговування емітентів.

Здавалося б, переділ сфер впливу на депозитарному  ринку не повинен мати тісного відношення до бізнесу. Але передання справ з ВДЦП до НДУ відбувається лише частково автоматично, і потребує участі емітентів.

Більшість глобальних сертифікатів наразі вже передані в НДУ. Але ця установа виконуватиме розпорядження лише тих емітентів, які уклали з нею договір про обслуговування емісії ц/п.

Колишнім клієнтам ВДЦП, таким чином, доведеться укласти договір із НДУ. Фактично це повторення аналогічної процедури, що раніше пройдена емітентом в ВДЦП. Бланки договору емітент зможе отримати лише після реєстрації на сайті  http://csd.ua/ і заповнення відповідної заявки (може бути обрано спосіб отримання бланків: поштою, кур’єром, особисто). До підписаного емітентом договору має бути додано солідний пакет документів, із дотриманням складних та подекуди суперечливих положень Регламенту здійснення депозитарної діяльності

Формальним  «дедлайном» для встановлення договірних відносин з НДУ є дата набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 N 5178-VI (надалі – «Закон»)  - 12.10.2013 р. Втім, фактично емітентові варто укласти договір в найкоротший термін після передачі глобального сертифікату, так як з цього моменту ВДЦП втратить свої повноваження щодо обслуговування відповідної емісії ц/п.

Наслідком неукладення договору із НДУ стане, зокрема, неможливість виконання жодних облікових та адміністративних операцій, які необхідні в процесі діяльності емітента, включаючи отримання зведених облікових реєстрів власників ц/п, та інформаційних довідок. За таких обставин емітент – акціонерне товариство, наприклад, виявиться позбавленим можливості скликати та провести загальні збори акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Окрім того, пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закон зобов’язав власників цінних паперів, що були дематеріалізовані, протягом року з дня набрання чинності Законом (до 12.10.2014 р.) звернутися до обраної емітентом депозитарної установи (під терміном «депозитарна установа» в новому Законі розуміється зберігач цінних паперів) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

На сьогодні, як відомо, багато власників не мають прямих відносин зі зберігачами цінних паперів, і здійснюють такі відносини посередництвом емітента, який виконує функцію керуючого їх рахунків у цінних паперах.

У разі якщо до 12.10.2014 р. власник цінних паперів не виконає обов’язку, передбаченого Законом, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Відповідні обмеження встановлюватимуться депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Процедура укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах встановлюється кожною депозитарною установою (зберігачем цінних паперів) індивідуально. Перелік депозитарних установ, визнаних НДУ, розміщений на офіційному сайті депозитарію. Станом на 02.09.2013 в переліку фігурували 308 установ.

В цілому процедура схожа на відкриття банківського рахунку, і, як правило, потребує, окрім самого підписання договору, заповнення анкети рахунку, оформлення картки зі зразками підписів і печаток, а також ідентифікацію клієнта, яка передбачає надання документів, які посвідчують особу власника ц/п, повноваження його представників та розкривають структуру власності (в разі, якщо власник ц/п є юридичною особою).

Емітентам ц/п яких досі існують в документарній формі (слід нагадати, що акції, зокрема, повинні були бути переведені до бездокументарної форми існування ще до 30.04.2011 р.), необхідно звернути увагу, що процедура дематеріалізації ц/п з 06 серпня цього року також зазнала змін.

Підводячи підсумки, доводиться охарактеризувати депозитарну реформу як зайве джерело зайвої паперової тяганини за участю емітентів та власників цінних паперів.

Тим не менш, слід застерегти емітентів та власників від недбалого відношення до своїх формальних обов’язків, які випливають із Закону, бо їх несвоєчасне виконання здатне стати джерелом серйозних проблем, аж до неможливості проведення загальних зборів та прийняття рішень з важливих питань діяльності емітента.

Корисні посилання:

Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 N 5178-VI

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013  № 735

Порядок передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затверджений Рішенням НКЦПФР від 26.03.13 №430

Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 30.05.2013 № 932

Регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затверджений Рішенням Правління Національного депозитарію України від 30 листопада 2012 року №3/18

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua