Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Новий порядок перевірки учасників фондового ринку

З 5 квітня 2013 р. набрав чинності новий Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затверджений Рішенням НКЦПФР від 12.02.2013 р. № 161 (надалі – «Порядок»).

Одночасно з набранням чинності Порядком втратили чинність два нормативних документи, які регулювали вказане питання раніше:

- Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери, затверджений Рішенням НКЦПФР від 04.09.2012 № 1179;

- Правила проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, затверджені рішенням ДКЦПФР від 08.07.2003 № 302, із подальшими змінами.

Порядок передбачає право НКЦПФР здійснювати перевірки не тільки професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій, а й «колишніх» учасників фондового ринку (юридичних осіб, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано).

Поміж інших новацій, було розширено перелік підстав для здійснення позапланових перевірок. Відтепер пунктом 2 розділу II Порядку передбачено цілих дев’ять (замість п’яти) підстав для проведення позапланових перевірок, а саме:

а) за ініціативою органу контролю у разі надходження обґрунтованого письмового повідомлення про ознаки порушення вимог законодавства про цінні папери;

б) на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством;

в) за ініціативою органу контролю у разі подання ліцензіатом до Органу контролю заяви про анулювання ліцензії за окремими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

г) за ініціативою органу контролю у разі безпосереднього виявлення порушення суб'єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери під час діяльності на фондовому ринку;

ґ) виявлення органом контролю нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової, позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;

д) винесення уповноваженою особою органу контролю постанови про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів з метою проведення додаткової перевірки;

е) необхідність перевірки виконання рішень органу контролю або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб органу контролю щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

є) неподання у встановлений строк суб'єктом перевірки документів (інформації) на письмовий запит органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;

ж) виявлення та підтвердження недостовірності в документах (інформації), наданих суб'єктом перевірки на письмовий запит органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб'єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери.

Аналіз зазначених підстав дає підстави стверджувати, що вони є недостатньо чітко формально визначеними, внаслідок чого можливість ініціювання позапланової перевірки існує в будь-який час.

Корисне посилання:

Рішення НКЦПФР від 12.02.2013 р. № 161 «Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку»

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua