Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Новий порядок взаємодії зі SMIDA

Рішенням НКЦПФР від 12.03.2013 N 311 затверджено порядоквзаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою (у т.ч. емітентів), ізуповноваженою особою на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР -Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (SMIDA).

Взаємодія зі SMIDA стала невід’ємною частиною діяльності емітентів з тих пір, як законодавством встановлено обов’язок розкриття регулярної та особливої інформації шляхом її розміщення у «стрічці новин» загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР.

З 19 квітня 2013 р. така взаємодія регламентована спеціальним нормативним актом.

Передбачено, поміж іншого, що реєстрація емітентів та інших суб’єктів розкриття інформації відбуватиметься шляхом заповнення ідентифікаційного бланка на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів у мережі Інтернет.

Паперова форма ідентифікаційного бланка, яка є друкованою копією електронної форми, засвідчуватиметься підписом керівника чи уповноваженого представника і печаткою суб'єкта розкриття та подається або надсилається рекомендованим листом на адресу  03680, Київ, вул. Горького, 51.

Розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР дозволяється тільки після проведення реєстрації, що підтверджується отриманням від SMIDA повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної в ідентифікаційному бланку.

Корисні посилання:

Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2013 р. № 311

 

Веб-сайт Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів

 

Веб-сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua