Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Новий порядок емісії при реорганізації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) прийняла Рішення від 9.04.2013 за № 520, яким затверджено Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання (далі – Порядок №520).

Крім емісії та реєстрації випуску акцій у згаданих випадках, Порядок також регламентує процедурузупинення обігу акцій акціонерних товариств (далі – АТ), які припиняються у зв'язку з їх злиттям, поділом, приєднанням або з яких здійснюється виділ.

Так, відповідно до п. 4 Порядку №520, зобов’язані здійснити викуп  простих акцій у акціонерів, які вимагають цього, в порядку визначеному Законом України "Про акціонерні товариства":

- АТ, що прийняло рішення про припинення шляхом злиття, приєднання, поділу,

- АТ, до якого відбувається приєднання,

- АТ, з якого здійснюється виділ.

Таким акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, не пізніше 10 робочих днів після проведення загальних зборів, на яких було прийнято відповідне рішення, надсилаються персональні письмові повідомлення про їхнє право вимоги обов'язкового викупу акцій, що їм належать.

Акції, розміщені акціонерним товариством, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, або АТ, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції АТ-правонаступника. При цьому, згідно п. 6 Порядку, Прості акції можуть бути конвертовані у прості акції та не підлягають конвертації у привілейовані акції. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у привілейовані акції цього або іншого класу, прості акції.

Акції АТ, що припиняються шляхом приєднання, конвертуються в акції АТ-правонаступника (Акціонерне товариство може приєднатися тільки до акціонерного товариства.).

Якщо до АТ приєднуються інші види господарських товариств, частки (паї) їх власників, конвертуються в акції АТ-правонаступника та розміщуються серед учасників (членів) таких колишніх підприємницьких товариств.

Посилання:

Рішення НКЦПФР від 9.04.2013 за № 520 Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua