Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

НКЦПФР спрощує подання квартальних даних профучасників щодо ведення реєстрів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) Рішенням від 28.05.2013 р. № 898 внесла зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до НКЦПФР, затверджене Рішенням НКЦПФР від 11 вересня 2012 року № 1220 (далі – Положення №1220).

Таким чином, професійним учасникам ринку цінних паперів - реєстраторам власників іменних цінних паперів, які отримали ліцензію на здійснення такої діяльності або ж емітентам, які самостійно здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, і також мають відповідну ліцензію, - при поданні ними щоквартальних адміністративних даних, Згідно з Положенням 1220, не потрібно подавати фінансову звітність, як було передбачено до п.3.6. п.3. Розділу ІІ Положення №1220.

Відтепер, щоквартальні адміністративні дані включають:

- Титульний аркуш (згідно дод. 2 до Положення № 1220);

- Довідка про укладені Реєстратором договори на ведення реєстру/інформації щодо Емітента станом на останній день звітного кварталу (згідно дод. 3 до Положення № 1220);

- Довідка про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів станом на останній день звітного кварталу (згідно дод. 4 до Положення № 1220);

- Довідки про баланс випуску іменних цінних паперів за станом на останній день звітного кварталу (згідно дод. 5 до Положення № 1220);

- Довідки про здійснені в системі реєстру операції з іменними цінними паперами (додаток 6 до Положення № 1220).

Такі дані, нагадаємо, складаються в електронній формі у форматі ХМL за допомогою спеціального програмного забезпечення. Щоквартальні адміністративні дані подаються професійним учасником ринку цінних паперів не пізніше 15-го включно числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Положення стосується виключно складання та подання адміністративної інформації професійними учасниками ринку цінних паперів і не стосується обов’язку розкриття квартальної інформації емітентами цінних паперів, які зобов’язані його здійснювати відповідно до Положення що затверджене Рішенням Комісії  від 19.12.2006 № 1591 (далі – Положення № 1591), якими, зокрема, є:

 акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

державні (національні) акціонерні товариства;

холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;

емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій;

емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;

емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

Складання та подання квартальної інформації власне емітентами здійснюється відповідно до Положення № 1591. Така інформація включає в себе і квартальну фінансову звітність (згідно переліків п.1 та п.3 Глави 2 Положення №1591).

Посилання:

Рішення від 28.05.2013 № 898 Про внесення зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 11.09.2012 № 1220 Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 19.12.2006 № 1591 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua